ทัวร์โรงงาน

ทัวร์โรงงาน

index_hd_ico

ผู้ให้บริการโซลูชั่นการยึดติดพิเศษที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการขายกาวเข้าด้วยกัน

factory (4)
factory (10)
factory (7)
factory (8)
factory (3)
factory (9)

ควบคุมคุณภาพ

index_hd_ico

สร้างการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบหมายถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์ไปถึงระดับสูงระดับสากล

factory (2)
factory (14)
factory (13)
factory (1)
factory (15)
faxtory

สายการผลิตแรก

index_hd_ico

แสดงกระบวนการผลิต

first line (2)
first line (1)
first line (3)

สายการผลิตที่สอง

index_hd_ico

แสดงกระบวนการผลิต

Third (3)
Third (2)
Third (1)

สายการผลิตที่สาม

index_hd_ico

แสดงกระบวนการผลิต

Second (3)
Second (2)
Second (1)